Slagerij Tresonie

In het hart van Schoondijke vind je Slagerij Tresonie. Zodra de deuren opengaan, hoor je de stem van Peter Tresonie al, want voor iedere klant is er altijd gelegenheid voor een praatje. Het is een veelzijdige slagerij waar je terecht kunt voor een (h)eerlijk stuk vlees, maar ook voor het cateren van feesten en partijen. Daarnaast hebben alle medewerkers de slagersvakopleiding gevolgd. Het rundvlees komt van de eigen mesterij hier uit de streek en is van topkwaliteit. Het was Peters grote droom om zijn eigen vlees te verkopen en dat is hem zeker gelukt.

Wist je dat…?
… Peter zich sinds 10 september 2021 meesterslager mag noemen? En dat kunnen maar tien slagers in Nederland zeggen! In de slagersbranche zijn twee branche-erkende meestertitels te behalen: meesterslager en meesterverkoper. Het behalen van een meestertitel is de hoogst haalbare erkenning van vakmanschap in de branche. Door het afleggen van de meesterproef heeft Peter aangetoond dat hij het slagersvak op het hoogste niveau beheerst.


Metzgerei Tresonie

Im Herzen von Schoondijke finden Sie die Metzgerei Tresonie. Sobald sich die Türen öffnen, hört man schon die Stimme von Peter Tresonie, denn für jeden Kunden ist immer Zeit für ein Gespräch. Es handelt sich um eine vielseitige Metzgerei, in der Sie ein ehrliches Stück Fleisch kaufen können, aber auch für das Catering von Festen. Außerdem haben alle Mitarbeiter eine Ausbildung in der Metzgerei absolviert. Das Rindfleisch, das wir verkaufen, stammt aus unserem eigenen Mastbetrieb hier in der Region und ist von bester Qualität. Es war sein großer Traum, sein eigenes Fleisch zu verkaufen, und Peter hat es geschafft.

Wussten Sie das?
Seit dem 10. September 2021 darf Peter sich Metzgermeister nennen und nur 10 Metzger in den Niederlanden können das von sich behaupten! Im Fleischerhandwerk gibt es zwei anerkannte Meistertitel: den des Fleischermeisters und den des Fleischereimeisters. Die Erlangung des Meistertitels ist die höchstmögliche Anerkennung der handwerklichen Fähigkeiten in diesem Sektor. Mit der Ablegung der Meisterprüfung hat Peter gezeigt, dass er ein Metzgermeister auf höchstem Niveau ist.


Boucherie Tresonie

Au cœur de Schoondijke, vous trouverez la boucherie Tresonie. Dès l'ouverture des portes, on peut entendre la voix de Peter Tresonie, car pour chaque client, il trouve toujours un moment pour une petite conversation. Il s'agit d'une boucherie polyvalente où l'on peut se rendre pour un beau morceau de viande à prix raisonnable, mais aussi pour le catering des fêtes et des festivités avec un traiteur. En outre, tous ses collaborateurs ont suivi une formation en boucherie. La viande de bœuf vendue provient de leurs propres élevages d'engraissement, ici dans la région, et est de première qualité. C'était son grand rêve de vendre sa propre viande et Peter a certainement réussi.

Le saviez-vous?
Depuis le 10 septembre 2021, Peter peut s'appeler maître-boucher et seuls 10 bouchers aux Pays-Bas peuvent se prévaloir de ce titre ! Il existe deux titres de maîtrise reconnus dans le secteur de la boucherie : maître boucher et maître assistant boucher. L'obtention d'un titre de maître est la plus haute reconnaissance possible du savoir-faire dans le secteur. En réussissant l’épreuve de la maîtrise , Peter a montré qu'il est un maître boucher au plus haut niveau.


Tresonie Butcher Shop

In the heart of Schoondijke you will find butcher's shop Tresonie. As soon as the doors open, you can already hear the voice of Peter Tresonie, because for every customer there is always time for a chat. It is a versatile butcher's shop where you can go for an honest piece of meat, but also for catering parties. In addition, all employees have followed butchery training. The beef that is sold comes from his own cattle farm here in the region and is of top quality. It was his big dream to sell his own meat and Peter certainly succeeded.

Did you know?
Since 10 September 2021 Peter can call himself master butcher and only 10 butchers in the Netherlands can say that! There are two recognised master titles in the butchery sector: master butcher and master butcher's assistant. Obtaining a master title is the highest possible recognition of craftsmanship in the sector. By taking the master's test, Peter has shown that he is a master butcher at the highest level.
Contact info
Slagerij Tresonie
Dorpsstraat 6 SCHOONDIJKE
Volg ons