Meat for you

Op zoek naar een eerlijk stuk rundvlees? Die vind je bij Meat for You. Niels en Cynthia zijn de trotse eigenaren en vinden het belangrijk dat consumenten bewust worden van wat ze eten en waar het vandaan komt. Het dierenwelzijn is hun prioriteit en Niels en Cynthia behandelen hun dieren met respect en liefde.

Belgisch Witblauw
Het ras van hun runderen is het Belgisch Witblauw. Ondanks de naam kom je het ras tegen in de kleuren blauw (grijs), bont, zwart en wit. Ze staan ook bekend om hun fijne en zachte karakter. De dieren worden bij Niels en Cynthia op kleinschalige wijze gefokt en geslacht door een kleinschalige regionale slager. Wat is er nu mooier dan regionaal eten? De koeien lopen in de buurt van Oostburg. De fysieke winkel vind je in Kuitaart in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Kom je niet in de buurt van Kuitaart? Geen probleem! Je kunt verse rundvleespakketten en losse stukken vlees bestellen die vervolgens aan huis geleverd worden in de regio West-Zeeuws-Vlaanderen.

Wist je dat…?
… het Belgisch Witblauw vlees staat bekend als het gezondste rundvlees ter wereld? Dit komt omdat het vlees maar 5% vet bevat (gemiddeld 2 tot 3 keer minder dan andere rassen). Ook zien we in het vlees terug dat het rijk is aan eiwitten, vitamine B3 (ijzer) en B12 (zink). Ook op het gebied van het milieu is het vlees aan te raden. Het heeft namelijk de kleinste ecologische voetafdruk van alle vleesvee-rassen. Niels en Cynthia zorgen dat ervoor dat er genoten kan worden van een regionaal, bewust en puur stukje rundvlees.


Meat for you
Suchen Sie ein ehrliches Stück Rindfleisch? Sie finden es bei Meat for You in Oostburg. Niels und Cynthia sind die stolzen Besitzer und halten es für wichtig, dass die Verbraucher wissen, was sie essen und woher es kommt. Das Wohlergehen der Tiere ist ihre Priorität, und Niels und Cynthia behandeln ihre Tiere mit Respekt und Liebe.

Die Rasse ihrer Rinder ist das Belgische Weißblau. Trotz des Namens gibt es die Rasse in den Farben Blau (Grau), Fell, Schwarz und Weiß. Sie sind auch für ihren feinen und sanften Charakter bekannt. Niels und Cynthia züchten ihre Tiere in kleinem Maßstab und lassen sie von einem kleinen regionalen Metzger schlachten. Was gibt es Besseres als regionale Lebensmittel? Bei Niels und Cynthia finden Sie nicht nur Fleischpakete, sondern auch eine große Auswahl an regionalen Produkten.
Die Fleischpakete können online bestellt werden und werden in der Region West Zeeuws Vlaanderen geliefert, aber wenn Sie das Geschäft besuchen wollen, müssen Sie etwas länger fahren, es liegt in Kuitaard.

Wussten Sie das?
Belgian Blue-Fleisch als das gesündeste Rindfleisch der Welt bekannt ist? Das liegt daran, dass das Fleisch nur 5 % Fett enthält (im Durchschnitt 2 bis 3 Mal weniger als bei anderen Rassen). Das Fleisch ist außerdem reich an Proteinen, Vitamin B3 (Eisen) und B12 (Zink). Aber auch unter Umweltgesichtspunkten ist das Fleisch zu empfehlen. Schließlich hat es von allen Rinderrassen den kleinsten ökologischen Fußabdruck. Niels und Cynthia sorgen dafür, dass Sie ein regionales, bewusstes und reines Stück Rindfleisch genießen können. Sie können frische Rindfleischpakete und einzelne Fleischstücke bestellen.


Meat for you
Vous cherchez un morceau de bœuf honnête ? Vous le trouverez chez Meat for You à Oostburg. Niels et Cynthia en sont les heureux propriétaires et pensent qu'il est important que les consommateurs prennent conscience de ce qu'ils mangent et de leur provenance. Le bien-être des animaux est leur priorité et Niels et Cynthia traitent leurs animaux avec respect et amour.

La race de leur bétail est le Blanc-Bleu Belge. Malgré son nom, la race existe dans les couleurs bleu (gris), fourrure, noir et blanc. Ils sont également connus pour leur caractère fin et doux. Niels et Cynthia élèvent leurs animaux à petite échelle et les font abattre par un petit boucher régional. Quoi de mieux que la nourriture régionale ? Chez Niels et Cynthia, vous trouverez non seulement des paquets de viande, mais aussi un large éventail de produits régionaux.
Les paquets de viande peuvent être commandés en ligne et sont livrés dans la région de West Zeeuws Vlaanderen, mais si vous voulez visiter le magasin, vous devrez faire un peu plus de route, il se trouve à Kuitaard.

Le saviez-vous?
La viande bleue belge est connue comme le bœuf le plus sain du monde ? En effet, la viande ne contient que 5% de graisse (en moyenne 2 à 3 fois moins que les autres races). La viande est également riche en protéines, en vitamine B3 (fer) et B12 (zinc). Mais la viande est également recommandée d'un point de vue environnemental. Après tout, elle a la plus petite empreinte écologique de toutes les races bovines. Niels et Cynthia veillent à ce que vous puissiez déguster un morceau de bœuf régional, conscient et pur. Vous pouvez commander des paquets de viande fraîche et des morceaux de viande individuels.


Meat for You
Looking for an honest piece of beef? You will find it at Meat for You in Oostburg. Niels and Cynthia are the proud owners and think it is important that consumers become aware of what they eat and where it comes from. Animal welfare is their priority and Niels and Cynthia treat their animals with respect and love.

The breed of their cattle is the Belgian White Blue. Despite the name, the breed comes in the colours blue (grey), fur, black and white. They are also known for their fine and gentle character. Niels and Cynthia breed their animals on a small scale and have them slaughtered by a small-scale regional butcher. What could be better than regional food? At Niels and Cynthia, you will not only find meat packages, but also a wide range of regional products.
The meat packets can be ordered online and are delivered in the region of West Zeelandic Flanders, but if you want to visit the shop, you will have to drive a little longer, it is in Kuitaard. Thats in Eastern Zeelandic Flanders.

Did you know?
Belgian Blue meat is known as the healthiest beef in the world? This is because the meat contains only 5% fat (on average 2 to 3 times less than other breeds). The meat is also rich in proteins, vitamin B3 (iron) and B12 (zinc). But the meat is also recommended from an environmental point of view. After all, it has the smallest ecological footprint of all beef breeds. Niels and Cynthia make sure that you can enjoy a regional, conscious and pure piece of beef. You can order fresh beef packages and individual pieces of meat.
Contact info
Meat for you
Mispad 3 Kuitaart
Volg ons